A hosszúmezői református templom

A hosszúmezői református templom adatai:
cím:
A hosszúmezői református templom
Hosszúmező
ismertető

A  hosszúmezői református templom rövid története

        Építették 1227-1336 között homokkőből.

        Stílusa: román, a kezdeti gót stílussal vegyítve.
 
        Templomunk 1778-ban leégett, s ujjáépítése csak 1798-ban  fejezödött be. . Ezt a templomhajó égszínkékre festett deszka mennyezetén 1951-ig megmaradt felirat is hirdette: A. R. S. MDCCXCVIII. Mense maio. Regnato Francisco  I-mo  Hungariae Rex Pictum . A másik ugyancsak a templomhajó mennyezetén volt felírás szerint : Anno 1798. Költsei gondnoksága, Szenczi József prédikátorsága idejében.  
 
        1902-ben a templom s torony az addigi fazsindely helyett horgonyzott bádoglemezzel fedetett be. Ezt a bádoglemezt cseréltük le 2005-ben a templomhajóról.
 
        1906-ban  a karzatot kibővítették.
     Nagyobb  javítások dátumai: 1927, 1951, 1958, 1964,   1970  ( villanyvilágítás   be-     vezetése) ,   1972,     1994 (belső festés) ,    1997  (külső felújítás),   1999 (tetőcsator-názás) ,   2005.
 
        Templomunkban 370 ülőhely van, ebből 70 a karzaton.
 
        A templom szószéke téglából készült 1886-an, Kósa Márton saját költségén. A szószékkorona 1846-ban készült Kósa István saját költségén. Aranyozott metszett betükkel a felső sorban ez a körirat van elhelyezve: Mindenki e szent helyen imádja tiszta szívvel, lélekkel az Istent.    Az alsó sorban :  Oh Jehova Sz. Úristen téged imádunk szüntelen, előtted artzra borulunk, midőn színed elibe járulunk.  
 
        Nincs orgona, csak harmónium. 1886-ban lett vásárolva 300 forintért az Éder Antal-Gyula budapesti cégtől.
 

A templom tornyában két harang van.      A  kis harang  1883 május 3. -án húzatott fel a toronyba. Súlya: 308 kg + 120 kg  a korona. Hangja: á .   Felirata: A hosszumezei ref. egyház SzabóKároly s. lelkész és Csurka Ferenc Gondnoksága alatt április 20. 1883 öntette Szatmáron. Öntötte Papp Antal. 542. szám.  

 A nagy harang felszentelése 1929 aug.18. -án volt. Súlya: 516 kg + 150 kg a korona. Hangja:  fisz . Felirata: Isten dicsőségére öntette a hosszumezei ref. egyház Nagy Endre lelkészsége és ifj. Csurka József gondnoksága alatt az 1929. évben. Öntötte Hönig Frigyes Aradon.    A harangokat 2006-ban villamosítottuk.