Alsóorbó

ismertető


Megye: Fehér megye.
Erdély régió.

Alsóorbó erdélyi falu, mely Nagyenyedtől csupán hét kilométerre található.

Elnevezése:

Minden bizonnyal egy szláv főnévből származik, mely magyarra fordítva annyit tesz: fűzfa.
Román névalakja pedig két folyó összefolyásánál található falvak egyikéről ered.


Története röviden:

Az első írásos forrás, mely konkrét említést tesz róla, a XIII. századból származik. Ebben a forrásban még Vrboként olvashatunk róla.   Az idők során több névalakja is ismert volt: villa Orbo,  Orbow,   Nagyorbo,   Magyar Orbo,   Alsó Orbó.

Már a XIII. századtól az erdélyi káptalan tulajdonát képezte, majd nem sokkal ezt követően egészen az 1400-as évekig uradalmi központ lett. A település régi és mai területe nem esik egybe.
Az itt élő emberek nagy része a katolikus hitet vallja. Az 1600-as években a település elpusztult. Az itteni magyar lakosság helyett nagy arányban románok telepedtek le. A település egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig képezte a Fehér járás szerves részét Alsó-Fehér vármegyében.

Lakosság:

1910-es összeírások alapján a lakosság nagy része román, de nem elhanyagolható az itt élő magyar kisebbség számaránya sem.
1992-es statisztikák arról árulkodnak, hogy a domináns számú románság mellett kisebbségben továbbra is éltek itt magyarok.

Látnivalói:

  • Középkori plébániatemplom maradványai
  • a régi temetőben áll az 1400-as években megépített , napjainkban romos állapotú templom
  • XVIII. századi ortodox fatemploma