Apatelek

ismertető


Megye: Arad megye.
Erdély régió.

Apatelek Arad megyében, Borosjenőtől 5 km-re délre fekvő falu.


Elnevezése:
Minden bizonnyal egy magyar főnévből (Apa) ered.

Története röviden:

Az első írásos forrás, mely konkrét említést tesz róla, a XII. századból származik. Ebben a forrásban még Macraként olvashatunk róla.
Kezdetben az aradi káptalan, majd a Losonczyak birtokának része volt. Szomszédságában két falu is volt a középkorban. Mindkettő elpusztult a török támadások időszakában. A XVIII. század második felében görög katolikus román nemzetiségűek és református magyarok éltek ezen a területen.
A XIX. században a báró Péterfy Csaba közbenjárásával települtek be a szlovákok. Ebben az évszázadban birtokosai előbb az Atzél, majd a Solymossy család birtokainak része lett. A század végére már területe (tulajdonjogi értelemben) szétszabdalt volt, hiszen több kisbirtokos osztozott rajta. Az itt élők tevékenysége : a szőlőmunka, a fuvarozás, a selyemhernyó-tenyésztés, a seprűkötés és a kosárfonás.

A település egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig képezte a borosjenői járás szerves részét Arad vármegyében.

Lakosság:

1900-as összeírások alapján a lakosság nagy része román, de nem elhanyagolható az itt élő magyar és szlovák kisebbség számaránya sem.
1992-es statisztikák arról árulkodnak, hogy a domináns számú románság, a továbbra is kisebbségben lévő magyarok és szlovákok mellett ekkor már cigányok is éltek itt.