Bencéd

ismertető


Megye: Hargita megye.
Erdély régió.

Bencéd a Szalon-patak bal oldalán fekvő Hargita megyei falu, mely közigazgatásilag Székelyszentmihállyal alkot egyazon egységet. A falu két részből tevődik össze: Alsóbencédből és Felsőbencédből.

Az 1910-es összeírások alapján a lakosság 100%-a magyar.
1992-es népszámlálási adatok ennél kissé árnyaltabb képet mutattak, a domináns számú magyarság mellett ugyanis élt itt román nemzetiségű is.

A település egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig képezte a Székelykeresztúri járás szerves részét Udvarhely vármegyében.Látnivalói

  • A felsődbencédi falurészben van a XIX. században épített unitárius templom.
  • az alsóbencédi falurészben pedig egy másik unitárius templom van. Ennek tornyát 1993-ban készítették.


Bencéden születtek:

  • az 1500-as években Benczédi Székely István, aki ferences rendi szerzetes, de érdemes megemlíteni írói tevékenységét is.
  • XIX. század első felében Benczédi Gergely, aki írói tevékenysége mellett pedagógusként is tevékenykedett.
  • a XIX. század második felében Benczédi Pál történész.
  • a XIX. század második felében Gyallay Pap Domokos író, szerkesztő.