Bencenc

ismertető


Megye: Hunyad megye.
Erdély régió.

Bencenc a Maros folyó bal partján fekvő falu Erdélyben. A Hunyad megyei település közigazgatásilag Algyógyhoz tartozik.

Elnevezése

Az első írásos források, melyek említést tesznek róla, a 13. századból származnak. Az idők folyamán többféle elnevezése is ismert: terra Sohteluk, Sothelik, Botheluk, Bohtteluk.

Napjainkban is használt névalakját egy 13. századi birtokosa után, a székely ispán, Bencenc után kapta. Emlegették még Sahtoutelek-ként is.

Története röviden


Az eredetileg szászok lakta falu, fontos gócpontját képezte a marosi sószállításnak, ugyanis annak felügyelőhelyeként funkcionált.
Az 1500-1600-as években a falu lakosságának nagy része református kisnemes, majd a szörényi nemesség bázisa.
A császári csapatok vereséget mértek a parasztseregekre 1784-ben. Az 1800-as években a fal birtokosa a Lázár család volt, akik kastélyt is építtettek itt maguknak. Az 1848-1849-es szabadságharc egyik fontos ütközete után Vizaknáról eddig űzték a császári hadat a honvéd seregek.

A XIX. században kizárólagos tulajdonosa egy nagyszebeni bankigazgató, aki a falu elszeparált részébe csernekvai evangélikus svábokat telepített.

Lakossága

Az 1850-es népszámlálási adatok szerint a lakosság nagy része román, de él itt magyar nemzetiségű is. Vallási szempontból heterogén, hiszen jelen van az ortodox, a református és a római katolikus vallás is.
1900-ra ez annyiban módosult, hogy a számarányukat tekintve még mindig domináns románság mellett magyar és német nemzetiségűeket is számláltak. 791emberből 608 ortodox, 99 evangélikus, 59 fő pedig református.
2002-es statisztikák arról árulkodnak, hogy magyarok már nem élnek itt, a lakosság nagy része román, jelentős német kisebbséggel.
Felekezeti hovatartozás szerint az itt élő 891 emberből 875 fő ortodoxnak, 101 pünkösdistának, 11 pedig evangélikusnak vallotta magát.

Látnivalók


  • A híres kenyérmezei ütközetnek a falutól Alkenyérig tartó terület adott helyet. A dombtetőn emelt gloriettek a csata emlékére lettek építve, de a XIX. században a vasútépítéskor megsemmisült.
  • Emlékkiállítás tekinthető meg a falu evangélikus templomában napjainkban is.
  • Aurel Vlaicu , a híres mérnök szülőháza is itt áll.


Bencenc híres emberei

  • Itt látta meg a napvilágot a híres honvédőrnagy Lázár Kálmán. Híres madárgyűjteményét évtizedekig őrizgette az itt építtetett kastélyában. Vendégül látta Jókai Mórt is.
  • Kazincy Ferenc személyesen tette itt tiszteletét, hiszen 1816-ban Lázár Benedek meghívására, annak kastélyában múlatta az időt.
  • Aurel Vlaicu mérnök, aki a repülés terén ért el forradalmi sikereket is itt született.