Beresztelke

ismertető


Megye: Maros megye.
Erdély régió.

Beresztelke a Lúc-patak jobb partján fekvő Maros megyei községközpont, melyhez közigazgatásilag az alábbi települések tartoznak:  Kisfülpös és Magyarfülpös tartozik hozzá. Szászrégen innen csupán öt kilométerre van.Története röviden

Az első írásos forrás, mely konkrét említést tesz róla, az XIV. századból származik. Ebben a forrásban még ként olvashatunk róla.
A források beszámolnak egy Bentelke elnevezésű településről is. A XIV. században pedig mér Beresztelkén egy templomot is említenek. Az viszont bizonyos, hogy a település református templomát az 1400-as években építették.

Az 1910-es összeírások alapján a lakosság nagy része magyar, de nem elhanyagolható a románság száma sem.

A település egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig képezte az Régeni járás részét Maros-Torda vármegyében.

1992-es népszámlálási adatok árnyaltabb képet mutattak, a domináns számú magyarság mellett ugyanis élt itt román, cigány és német nemzetiségű is.