Bongárd

ismertető


Megye: Szeben megye.
Erdély régió.

Bongárd Nagyszeben közelében fekvő Szeben megyei falu.


Lakosság

Az 1850-es összeírások alapján a lakosság nagy része román nemzetiségű, de nem elhanyagolható az itt élő cigányság száma sem a település összlakosságához képet.
1992-es népszámlálási adatok szerint ez az arány lényegesen nem módosult.


A település határától nem messze folyó Szeben folyó partján a régészek értékes római kori leltre, egy urnatemetőre bukkantak.

Az első írásos forrás, mely említi a települést, a XV. századból származik. Ebben a forrásban még Pangartenként olvashatunk róla. A török támadás ezt a települést sem kímélte, a templomot lerombolván, jelentős zsákmánnyal hagyták el a falut. Az elpusztult lakosság helyére a szászok települtek, akik felépítették az új templomot. A településen található ortodox templom pedig a XVIII. századból származik. A reformáció fontos hatással volt a település lakosaira és ebben az időszakban települt be a bolgárság is, akik az eredeti lakosokhoz hasonlóak a lutheránus hitet vették fel. A településen található templom harangját Szakadátra szállították és a XX. század elején az utolsó evangélikus pap is távozott Bongárdról.