Boroskrakkó

ismertető


Megye: Fehér megye.
Erdély régió.

Boroskrakkó az erdélyi Érchegység lábánál fekvő községközpont, , mely Gyulafehérvártól csupán 16 kilométerre található, északra.


Elnevezése:
Minden bizonnyal egy szláv szóból ered, a krikov annyit tesz: zajos.

Története röviden:

Az első írásos forrás, mely konkrét említést tesz róla, a XIII. századból származik. Ebben a forrásban még Karakoként olvashatunk róla. Az idők során több névalakja is ismert: Krakow,   Crako,   Karko.
A lakosságot az itt letelepült szászok alkották. II. András decretuma alapján nem tartoztak az erdélyi vajda fennhatósága alá, nem adóztak, vámmentességet is kaptak. A lakosság fő tevékenysége a bortermelés volt, az egyik legfontosabb borvidékké nőtte ki magát. IV. Béla engedélyezte, hogy bíráikat maguk választhassák.
Az 1500-as években a lakosságot illetően a katolikus magyarság száma dominált. A reformációt követően fogékonyak lettek az új hitre.
A XVIII. században a Teleki család lett a terület birtokosa. 1848-ban benedeki és krakkói nemzetőrség alakult.

A település egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig képezte a Fehér majd Alsó-Fehér vármegye szerves részét.


Lakosság:

1910-es összeírások alapján a lakosság nagy része román, de nem elhanyagolható az itt élő magyar kisebbség számaránya sem.
2002-es statisztikák arról árulkodnak, domináns számú románság élt itt. Csupán néhány ember vallotta ekkor egyéb nemzetiségűnek magát.