Csíkszentkirály

ismertető


Megye: Hargita megye.
Erdély régió.

Csíkszentkirály az AlCsíki-medence északi végénél  található Hargita megyei községközpont, melyhez közigazgatásilag az alábbi települések tartoznak: Csíkmindszent, Csíkszentimre, Csíkszentimre-fürdő, Csíkszentlélek, Fitód és Hosszúaszó.
Olt két partján a Zsögödi-szoros mentén elterülő falu Csíkszeredától csupán 7 kilométerre található.Elnevezése. . .

minden bizonnyal középkori templomára utal. Ezt Szent István királynak szentelték.

Története

A település határa mellett felszínre hozott kő-, bronz-, vaskori és Árpád-kori telepek nyomai egyértelmű bizonyítékai annak, hogy ősidők óta lakott terület. Értékes andezitbányájában ezüstkincsekre és ivókészletre bukkantak.
Az első írásos forrás, mely konkrét említést tesz róla a XIV. századból származik. Ebben a forrásban még Sancto  Regeként olvashatunk róla. A csíki székelyek társaikat felszabadítva kiüldözték a támadó tatárokat a XVII. században.
Az 1910-es összeírások alapján a lakosság nagy része magyar.
1992-es népszámlálási adatok ennél kissé árnyaltabb képet mutattak, a domináns számú magyarság mellett ugyanis élt itt román és cigány nemzetiségű is.
A település egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig képezte az Alcsíki járás szerves részét Csík vármegyében.

Látnivalói

  • A román korból származó templommaradványokra épült meg az 1400-as években a település római katolikus temploma. A XVIII. században szükségessé vált bővítése és tornyot is építettek mellé, majd előcsarnokkal és oldalkápolnával toldották meg.
  • XVI. századi temetőkápolna. Többször kellett újjáépíteni.
  • Háromtetejnek nevezik azt a dombot, melyen az Andárssy család megépíttette várkastélyát.
  • Borvízforrásokban gazdag terület. Az itt felszínre törő vizet palackozzák három üzemben is. Mind közül a legkiemelkedőbb a "Hargita Gyöngye"- nek nevezett.
  • Híres néprajzi múzeuma.
  • Borsárosi természetvédelmi területe az Olt hídja melletti lápos vidéken található. Egy fürdő maradványai vannak szomszédságában.

Itt születtek:

  • Vitos Mózes pap, író a XIX. században.
  •  Léstyán Ferenc egyházi író
  • Tivai Nagy Imre közíró a XIX. században
  • Simon Péter Jukundián ferences énekszerző.   Írói tevékenysége is kiemelkedő . Ő volt a csíksomlyói tanítóképző igazgatója.