Dános

ismertető


Megye: Maros megye.
Erdély régió.

Dános a Nagy-Küküllő bal partján található Maros megyei községközpont, melyhez közigazgatásilag az alábbi települések tartoznak: Bese, Keménynagyszőlős és Keresd.
Segesvár is csupán öt kilométerre van innen.Elnevezése. . .

minden bizonnyal a magyar Dániel személynévből eredeztethető, viszont az idők során többféle névváltozata is ismert :
Danus, latinul Vila St. Dyonisii , Dansdorf , Danis , Donnesdorf , Donnydorff (1504), Dunesdref , Danos.

Története röviden

Az 1910-es összeírások alapján a lakosság nagy része román, de nem elhanyagolható a cigány és a német kisebbség száma sem.
A település egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig képezte a Segesvári járás részét Nagy-Küküllő vármegyében.
Királyleányka egy szőlőfajta, mely e terület egyik legjobb minőségű termését jelenti. A szász lakosság aránya folyamatosan csökkent, majd csaknem teljesen eltűntek a településről.
1992-es népszámlálási adatok alapján a lakosság domináns része román, de nem hanyagolhatjuk el az itt élő cigány, magyar és szász kisebbség összarányát sem.


Látnivalói

  • A szász lakosság a XIII. század környékén építette fel román stílusú evangélikus templomát, melyet erődítettek is. Kapubástyával, gyilokjáróval és szuroköntővel tették meghatározó védekezési ponttá az építményt.