Dobolló

ismertető


Megye: Kovászna megye.
Erdély régió.

Dobolló

Kovászna megyei községközpont, mely egykor a sepsi járáshoz tartozó Háromszék vármegyei kisközség volt az egykori Nagymagyarországon.
Az 1891-es adatok alapján a lakosság 100%-a oláh. (1259 fő).Érdekes monda kapcsolódik a településhez, miszerint egy Décse kövén álló ló megette a románok kukoricáját és búzáját, ezért ők meg akarták fogni és sörényébe kapaszkodtak. A ló rángatta a fejét és a sörényébe csimpaszkodó oláhokat így szerte szét szórta Erdélyben.

A monda szerint az itteni sziklát a fák benőtték , így az nem látszik, csak úgy, mint a ló nyoma sem.

A völgyben (mely a Lidércz patak bal részén található) emelkedik Décse köve. Ehhez szintén megannyi rege és monda kapcsolódik.

Ezek közül az egyik: "Régi előkorban, midőn e még emberléptektől nem érintett hazában óriások laktak, egy roppant óriásnak még roppantabb lova volt. Ez hátulsó lábaival a bodoki havason állott, előlábait a Décse kövére helyezte, honnan fejével benyúlt Oláhországba, s ott a dústermésű kölesbe kedve szerint legelt. Azon ország lakói pedig megpillantván a vetésökben praevaricálót, összegyűltek sok ezren, hogy letartóztassák, bele is kapaszkodtak földig érő nagy sörényébe, húzták, czibálták. Ekkor azonban egy légy a ló hátuljára szálván, azt érzékenyen megcsípte, a ló hozzákapott, s a sörényébe kapaszkodott oláhokat beszórta Erdélybe. Ezek aztán itt megtelepültek, felszaporodtak, s lettek az erdélyi oláhságnak ősei. Décse szikláján még most is mutogatják az óriás lovának lába nyomát. "


Lakossága

A 2002-ben keletkezett népszámlálások eredményei alapján a lakosság száma 2330 fő. Ebből mindössze nyolc fő vallotta magát magyarnak, az összes többi román nemzetiségűnek. Vallási hovatartozásukat illetően domináns az ortodoxok száma, katolikusnak csak négy fő, reformátusnak három, egyéb vallásúnak pedig hét fő vallotta magát.