Erdődszáda

ismertető


Megye: Máramaros megye.
Erdély régió.

Erdőszáda Barlafalu mellett található falu, Nagybányától pár kilométerre Máramaros megyében. falu 

Története röviden:


A falu határában feltárt földvár romjai arról tesznek tanubizonyságot, hogy Erdőszáda és környéke ősidők óta lakott település.

Az első írásos források a Drágfi család tulajdonában álló és kővári uradalomhoz tartozó falut először Erdewdzad néven említik. A Drágfi család birtokából rövid időre a Bélteki család tulajdonát képezi, ám ezen dinasztia egyik tagjának hűtlen magatartása miatt, ismét Drágfi birtok egészen az 1700-as évek végéig.

Miután a Drágfi család utolsó tagjai is kihalt, az erdélyi vajda birtokát képező települést a Báthory családnak adományozza, akik Szatmárhoz csatolták és fontos uradalmi központtá emelték a falut.
Közigazgatásilag hozzá tartozott: Magyarerdőszáda, Oláherdőszáda, Remetemező, Balotafalva, Barlafalva, Papbikó, Válaszút, Szilistye, Szakállasbikó, Aranyos, Tomány, Farkasaszó, Oláhtótfalu.

A Szatmár vármegyéhez tartozó település a 20. században Dégenfeld Sándor birtokát képezte.Borovszky 20. században keletkezett írásaiból kaphatunk képet a faluról. Lakosságát tekintve, az itt élő nemzetiségek közül legnagyobb arányban az oláhok vannak jelen, de említ még magyarokat és németeket is.


A falu nevezetessége görög katolikus temploma.