Erdőfelek

ismertető


Megye: Kolozs megye.
Erdély régió.

Erdőfelek Kolozsvártól 7 kilométerre délre, a Feleki-tetőn fekvő Kolozs megyei község. 1910-ig Felek volt a neve. Külterületének nagy része kiterjedt gyümölcsös.

Elnevezése. . .

egy német főnévből fleck (=darab föld) vagy egy másik nézet szerint a Felk személynévből ered a névutó. Utóbbi teóriát arra alapozzák, hogy a középkorban Kolozsvár részeként a lakosság nagy része német volt. Az itteni hegyet említő első írásos forrás XIV. századi (Mons Felekként írt róla), majd a későbbiekben a települést egy XIV. századi forrás említi, melyben Villa olachorum Felekként olvashatunk róla.


Története röviden

A falu határától nem messze római kori bronztáblára bukkantak. Egyértelmű tehát, hogy hosszú idők óta lakott terület. A történészek feltevése alapján a Napoca – Potaissa út elhaladt itt.

Kolozsvár város volt a település megalapítója a XIV. század utolsó harmadában. A lakosság nagy része román volt, feladatukat tekintve a Tordára vezető utat kellett őrizniük, kenézeik kinevezéséről pedig Kolozsvár tanácsa gondoskodott.  


Már a XV. században püspöki székhely volt és kolostorral rendelkezett, ahol ószláv nyelvű liturgiát másoltak. Az 1700-as években több ikonfestő műhelye is volt.

Több híres csata is történt ezen a területen, 1658-ban a tatárok vereséget mértek a magyarokra.


1882-ben önálló településsé vált, kiszakadván Kolozsvárból. A lakosság nagy része juhenyésztéssel, szarvasmarhatenyésztéssel, erdőművelésssel vagy fuvarozással foglalkozott.

A második világháború idején határfaluként funkcionált, ez tette lehetővé, hogy a magyarországi zsidók Romániába szökhessenek és eljuthassanak Tordára.
Lakosság
1900-as összeírások alapján a lakosság nagy része román,   felekezetét tekintve görög katolikus vallású.
2002-es statisztikák arról árulkodnak, hogy  domináns számú a románság, vallásukat tekintve a többség ortodox, csupán 131 fő vallotta pünkösdistának magát.

Látnivalói

  • 800 m hosszú sípálya, felvonókkal és hóágyúkkal . Ennek elkészítésével 2005-re lettek készen.
  • Az úgynevezett gömbkövekről érdemes tudni, hogy karbonáttartalmú kőzetdarabok, amelyek a harmadkori tenger parti övezetében rakódtak le a Malom-völgyben.
  • gótikus stílusú ortodox temploma
  • Középkori ortodox kolostor.

Gazdasága

Fő profilja a homokbánya (öntőhomok), kőszerszámok készítése és a gazdaság szempontjából releváns a gyümölcstermesztés is.

Itt született. . .

a XIX. században az első román egyetemi fizikatanár Ştefan Micle. Felesége a jászvásári egyetem rektora, Veronica Micle.