Farnas

ismertető


Megye: Szilágy megye.
Erdély régió.

Farnas Bánffyhunyadtól nem messze, Szilágy megyében fekvő falu, mely Váralmás községhez tartozik közigazgatásilag. A településtől nem messze vasútvonal található.  


Elnevezése

Az első írásos források, melyek említést tesznek a településről a 12. századból származnak. Az idők során többféle elnevezése ismert: Szferas,   Szferázs, Sfăraşu.

Története röviden

A falu története egészen az Árpád-korig nyúlik vissza, hiszen ebben az időszakban keletkezett. Az Adorján vár területét képezte az 1300-as évekig, majd királyi , préposti tulajdon, később pedig a Szent Jób Apátság fennhatósága alatt állt. A Bihar vármegyei település életében a hitnek domináns szerepe volt, ezt mutatja az a tény is, hogy önálló egyháza (Mater Ecclesia) volt a Bécsi Codex szerint.
Felekezeti hovatartozásukat tekintve az itt élők nagy része katolikus volt, de a reformáció tanainak szétsugárzásakor fogékonyak lettek az új hitre és a református egyház hithű tagjaivá váltak. Még az 1992-es adatok szerint is a református vallásúak aránya egyértelműen domináns. Ugyanezen népszámlálás alkalmával derült ki az is, hogy az emberek 50%-a magyar nemzetiségű.
Egészen a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig Kolozs vármegyei település.

Látnivaló


Az 1241-1242-es tatárjárás alkalmával az országra törő és fosztogató tatár sereg várát teljesen lerombolta. Napjainkban látható temploma az ekkor lerombolt templom köveiből épült meg az 1600-as években, magán viselvén a korszak uralkodó stílusirányzatának, a gótikának építészeti stílusjegyeit. A templom fennállása során többször is sérült, többek között a Rákóczi szabadságharc idején is. A 18. század végén szükségessé vált renoválása. A reneszánsz faragványokkal díszített ajtókeretei mellett a Gyulai Asztalos János és Umling Lőrinc által készített csodálatos díszítésű kazettás mennyezet, a szószék nyújt páratlan látványt.   Az 1500-as években keletkezett az a falba vályt sírkő, mely a Hunyadi Mátyás elleni felkelést egyik legendás hősének, vezéralakjának, Franasi Veress Jánosnak állított emlékkép. Két harangja közül a nagyobb a 18. századból származik.

Napjainkban öreges otthonaként funkcionál az az épület, melyet a Szent Iványi család építtetett kastélyknak az 1800-as években.