Felvinc

ismertető


Megye: Fehér megye.
Erdély régió.

Felvinc a Maros jobb partján a Létom patak mellett fekvő Fehér megyei falu, mely egykor az Aranyosszék központja volt. Nagyenyed innen csupán 17 kilométerre található.


Története röviden:


A településen és környékén talált leletek egyértelműen bizonyítják, hogy már az őskorban lakott település volt. Életében mindig fontos szerepet játszott a Maros és a környező erdők, előbbi az élelemmel, utóbbi tüzelőanyaggal látta el az itteni lakosságot.


Az első írásos forrás, mely konkrét említést tesz róla, a XIII. századból származik. Ekkor még Winschként olvashattunk az akkor esztergomi káptalan tulajdonát képező faluról.


A település első lakosai bolgár-törökök lehettek. Az idők során fokozatosan hagyták el ezt a területet,   az 1200-as években már magyarok éltek itt. A falu, mely akkoriban az Aranyosszék központja volt, Basta és Vitéz Mihály seregeinek többszöri ostromát képes volt visszaverni.

A XIX. században dinamikus fejlődés vette kezdetét: postahálózat épült ki, udvari székház.


Lakosság:


1910-es összeírások alapján a lakosság nagy része magyar, de nem elhanyagolható az itt élő román és német kisebbség számaránya sem.
1992-es statisztikák arról árulkodnak, hogy a domináns számú románság, a mostanra kisebbségben lévő magyarok  mellett ekkor már cigányok is éltek itt.

Itt születtek:

  • Szécsi László brassói tanár, népművelő.
  • Wagner István kolozsvári kutató, növénynemesítő.