Görgényszentimre

ismertető


Megye: Maros megye.
Erdély régió.

Görgényszentimre a Görgény patak bal partján található Maros megyei községközpont, melyhez közigazgatásilag az alábbi települések tartoznak: Fundoaia, Görgényadorján, Görgényorosova, Görgényüvegcsűr, Kásva, Kásvavölgy, Kincsesfő, Lárgatelep, Pálpatak és Szécs. Földrajzi adottságait tekintve itt emelkedik a Rákóczi-hegy és a Mocsár erdő, völgyével együtt. Szászrégen csupán 12 kilométerre van innen.Elnevezése. . .

mindent bizonnyal egy ómagyar személynévből és egy itt álló templomról kapta.
Nevét a régi magyar Gergen személynévből és Szent Imrének szentelt templomáról kapta.

Története röviden

Az első írásos forrás, mely konkrét említést tesz róla, a XIII. századból származik. Ebben a forrásban még Gurgenként olvashatunk róla. Nem messze a településtől, Várhegyen állnak a görgényi vár romjai. Rákóczi György és János Zsigmond vadászváraként funkcionált sokáig az építmény.

Az idők folyamán többször is szükségessé vált átalakítása, Báthory István alakíttatta át. Barcsay Ákos itt raboskodott a XVII. században.
Több ostrom is zajlott ezen a területen, például a XVIII. században támadta Rabutin, Rákócziak, majd Rudolf trónörökös rendelkezett fölötte. A román király vadászkastélyként használta, ennek megfelelően végeztette el az átalakítási munkálatokat.

Az 1800-as évek végén gazdaságilag fontos funkciót láttak el a papír és porcelángyár.

Az 1910-es összeírások alapján a lakosság nagy része magyar, de nem elhanyagolható a románság száma sem.
A település egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig képezte az Régeni járás részét Maros-Torda vármegyében.
1992-es népszámlálási adatok ennél kissé árnyaltabb képet mutattak, a domináns számú románság mellett ugyanis élt itt magyar és cigány  nemzetiségű is.

Látnivalói

  • Az itt található Rákóczi hegyen napjainkban is megtekinthető a kápolna.
  • Erdészeti iskolaként funkcionál a Rákócziak által építtetett kastély. Az épület egyébként a vadászati múzeumnak is otthont ad. Udvarában számos fafajtával benépesített gyönyörű kertet találunk.
  • Az XVII. -as években építették meg a település református templomát. Ezt lebontották, helyére húzták fel az új református templomot a XVIII. században.
  • Nemcsak református, hanem ortodox templom is épült a XVIII. században, de majd egy évszázaddal később már egy teljesen új épületet kellett felhúzni.
  • XIX. századi az itteni katolikus templom.