Illyefalva

ismertető


Megye: Kovászna megye.
Erdély régió.

Illyefalva Sepsiszentgyörgytől 8 km-re délre az Illyefalvi-patak völgyében az Olt jobboldali teraszán fekvő Kovászna megyei községközpont, melyhez közigazgatásilag az alábbi települések tartoznak Aldoboly és Sepsiszentkirály.Elnevezése

Minden bizonnyal Szent Illésről ered, aki a régi templom védőszentje volt.

Története röviden

A település határában található Kerekvas elnevezésű területen bronzkori telepmaradványok kerültek elő, tehát bizonyos, hogy ősidők óta lakott terület. Az első írásos forrás, mely említést tesz a faluról a XIV. századból származik. Ebben a forrásban még villa Helyként olvashatunk róla. Az itteni lakosság reagálva a folyamatos támadásokra a templom erődítésébe kezdett. Miután a XVII. században a szász seregnek sikerült bevennie, egy külső védőfallal toldották meg.


A század második felében a tatárok rontottak rá és alattomos módon bevették , a védők közül sokat meggyilkoltak, sokat rabként hurcoltak el.

A falu helyreállítása 1735-re datálható. Ebben az évszázadban azonban egy földrengés okozott mérhetetlen károkat, emiatt majdnem teljesen újjá kellett építeni.


A XIX-XX században három földrengés is volt, mely ezúttal is csaknem a teljes megsemmisülést jelentette a falu számára. A XVI-XIX. század között a falu mezővárosi titulust birtokolt.

1910-es népszámlálási adatok alapján a lakosság nagy része magyar. Ugyanez mondható el 1992-ben is, bár a domináns számú magyarság mellett ekkor már élt itt román és német nemzetiségű is. 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig képezte a Sepsi járás szerves részét Háromszék vármegyében.  


Látnivalói

  • Református vártemploma, melyet az 1400-as években építettek, de az 1900-as években renoválni kellett. Védőfalai az 1500-as évekből származnak. Az Olt jobb partján található.
  • A pálos fakápolna helyén építették meg a római katolikus templomot. Ez földrengés áldozata lett, de renoválták, majd a XIX. században új templomot építettek.
  • 1799-ben egy regényes krónika is említ egy várat a Szármány tetőn. Napjainkban ennek csupán maradványai látszanak.
  • Iskolaként funkcionűl az egykori Bornemissza-kúria.
  • Mikszáth emlékszoba található a XIX. században épített Séra-kúriában.
  • Rokokó oromfaláról híres  a XVIII. században épített Bakó ház.
  • Mikszáth és Jókai emlékszobrok.
  • Szabó Dezső szobor. Érdemes tudni, hogy Szabó Jenő (aki Szabó Dezső író bátyja volt) sokáig volt a falu református lelkésze.