Jakabfalva

ismertető


Megye: Szeben megye.
Erdély régió.

Jakabfalva Nagyszeben és Segesvárat összekötő út mentén található Szeben megyei falu, mely egyben községközpont, hiszen közigazgatásilag az alábbi falvak tartoznak hozzá:  Netus, Prépostfalva, Százhalom és Újváros.

Története röviden


Az első írásos forrás, mely említést tesz róla, a XIV. századból származik. Egyes teóriák alapján a település már egy évszázaddal korábban része volt a nagysinki járásnak, melynek az idők előrehaladtával Szentágota után a második legnagyobb községévé nőtte ki magát.
A népesség összetétele ekkor még a gazdák számára kedvez, hiszen számuk 75, míg a szegényeké 3.   Ekkor már a falunak malma, iskolája is volt.
2005-től ökomenikus templomként szolgál
Egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig képezte a Szentágotai járás részét Nagy-Küküllő vármegyében.
Az eredeti lakosság szász volt, de a XX. század végétől jelentős volt a kivándorlásuk.
2002-es népszámlálási adatok szerint a lakosság nagy része román nemzetiségű, de jelentős a roma és a német nemzetiségűek számaránya is.

2005-től a település temploma, mely az 1200-as években épült, ökomenikus templomként szolgál. Nagy szerepe van ebben a P. Don Demidoff által vezetett Casa Don Bosco alapítványnak.