Jákótelke

ismertető


Megye: Kolozs megye.
Erdély régió.

Jákótelke Bánffyhunyadtól és Kalotaszegkirálytól nem messze fekvő Kolozs megyei falu.

Nevét. . .

minden bizonnyal az egykori birtokosáról, a középkorban itt élő Jákó családtól kapta.

Története röviden

A település lakosság nagyrészt magyar. Ezt támasztja alá egy 2000-ben keletkezett adat is, amelyben a 166 lélekszámú településen 138 ember magyarnak vallotta magát. Felekezeti hovatartozást illetően a magyarság nagy része református. A hitélet fontosságát mutatja, hogy Magyarvalkó filiája volt az egykori gyülekezet, majd a XVIII. századtól Kalotadámos része.
A falu egészen 1920-ig, a triannoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig volt a Bánffyhunyadi járás része Kolozs vármegyében.

Látnivaló


Az 1600-as években épült a település református temploma. Egyes részeit az idők során újjáépíteni, renoválni kellett az eredetileg román stílusú építménynek. Az Umling Lőrincz és fia által elkészített kazettás mennyezet kazettáit a munkafolyamatok után sajnos már nem lehetett visszahelyezni, így markáns stílusa kissé elveszett.

Az Umlingok munkásságáról érdemes megemlíteni, hogy a kalotaszegi falvak templomának szinte mindegyikében ott díszelgett csodálatos alkotásuk. A kazettás mennyezet megfestésének kiválósága valószínű abban is rejlik, hogy a reneszánszból merített barokkos kompozíciók szemet gyönyörködtető színekkel borítják be a mennyezetet, de a templom többi részét is: így a szószéket és a padokat.

Mikor a tornyot építették újjá, költségtakarékos megoldást választottak : lemezborítást alkalmaztak fazsindely helyett, nincsenek ezután már fiatornyok sem. Ezért kissé veszített az épület szépségéből, mondhatni egész jellegtelenné vált. Harangja a Kolozsváron tevékenykedő Andrásovszky műhelyéből került ki.