Keresd

ismertető


Megye: Maros megye.
Erdély régió.

Keresd a Keresi-patak partján fekvő Maros megyei falu, mely közigazgatásilag Dánossal képez egyazon egységet.

Segesvár innen csupán 12 kilométerre fekszik.

Története

Az első írásos forrás, mely említi, a XIV. századból származik. Ebben a forrásban még Keresdként olvashatunk róla. Az itteni várkastély munkálataiban fontos szerepe volt Bethlen Márknak. A várkastély átalakítására, bővítésére és erődítésére az idők során többször is szükség volt.
A Bethlen család szerepe kiemelkedően fontos volt a település kapcsán, hiszen Bethlen Elek erődíttette a várkastélyt, Bethlen Farkas jelentősége pedig Erdély története megírásával reprezentálható.

A várkastély fokozatosan pusztult, napjainkban renoválási folyamatok zajlanak.

Az 1910-es összeírások alapján a lakosság nagy része román, de nem elhanyagolható a magyarok, németek és cigányok száma sem.

1992-es népszámlálási adatok alapján a lakosság nagy része továbbra is román, de nem hanyagolható el a magyarok a szászok és a cigányok száma sem.


A település egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig képezte a Segesvári járás részét Nagy-Küküllő vármegyében.

Látnivaló

Elhanyagolt állapotban áll napjainkban az egykor tündöklő várkastély a Dános-patak partján.