Köd

ismertető


Megye: Szilágy megye.
Erdély régió.

Köd a Szamos folyó jobb partján fekvő település, Zilahtól mindössze 45 km-re található Szilágy megyében.

Bár területileg különálló, mégis Nápráddal alkot egy közigazgatási egységet.

Története röviden:


A település attribútuma az egykor itt álló Aranyos vár romjai. A tatárjárást követően felértékelődött a védekezés szerepének fontossága, ezért a második honalapítóként említett IV. Béla kővárak építését rendeli el. Ezen időszak építkezéseinek eredménye Aranyos vára. Az első írásos források, melyek említést tesznek róla, Gutkeled nembeli Pár váraként említik.

A 14. századi forrásokban, viszont már Szilágyként olvashatunk róla. Az egykori tulajdonos, Pál fia fellázadt apja ellen, így a vár királyi birtokba került. Az 1300-as évek végén egy támadás érte és nemsokkal ezt követően teljesen megsemmisült.

A települést illetően, az első írásos források, melyek említik, a 16. századból származnak. Ezen forrásokban még Kwd-ként olvashatunk róla.

1910-es népszámlálási adatok szerint a lakosság nagy része román nemzetiségű.
1920-ban, a trianoni békediktátum érvénybe lépését követően a település már nem képezi a Zsibói járás részét.