Kövend

ismertető


Megye: Kolozs megye.
Erdély régió.

Kövend a keresztesmezői síkságon fekvő, a Kövendi-patak mellett elterülő falu, mely Tordától csupán 13 km-re található. A Kolozs megyei község közigazgatásilag Várfalvával képez egyazon egységet.  

Elnevezése. . .

valószínűleg az egykori tulajdonosát jelölte. magyar nemzetiségű, jelentős román kisebbséggel.

Története röviden

Az első írásos források, melyek említést tesznek róla, a XIII. századból származnak. Ezen forrásokban még Kuendként olvashatunk róla. A török támadások nem kímélték, hiszen a XVII. században a betörő török seregek felgyújtották.
1910-es népszámlálási adatok szerint a lakosság nagy része magyar, de nem elhanyagolható a románság száma sem.
Egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig a Torockói járás része Torda-Aranyos vármegyében.
1992-es statisztikák 585 lélekszámú településként említik.

Kövend látnivalója

  • Eredetileg az 1400-as években épült fel a település unitárius temploma, de az 1600-as évekre szükségessé vált renoválása, amit az akkor uralkodó korstílus, a gótika szellemében végeztek. A XVII. században a török seregek lángba borították. A XVIII. században toldották meg tornyával és kettős védőfallal, melyek fontos védelmi funkcióval bírtak. Napjainkban már csak maradványai tekinthetőek meg.