Mákófalva

ismertető


Megye: Kolozs megye.
Erdély régió.

Mákófalva a Nádas völgyében fekvő Kolozs megyei település, mely Magyargorbó és Nádasdaróc között fekszik. A község közigazgatásilag Egereshez tartozik.  

Elnevezése

Az első írásos források, melyek említést tesznek róla, a XV. századból származnak. Az idők során többféle névalakja is ismert: Macoo , Mekeou, Mekeu .

Története röviden

Az 1600-as évek végéig püspöki tulajdonban áll, majd a gyalui és az erdélyi püspök szerzi meg. Birtokosai az 1700-as években a jezsuiták, majd a Gyerőffy család tagjai voltak.
Lakossága felekezeti hovatartozását illetően: az 1517-es reformáció itt is éreztette hatását, hiszen az emberek nagy része református lett.

Egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig tartozott a
Kolozs vármegyei járások egyikéhez.

1850-es összeírások alapján az itt élők nagy része magyar. Ez köszön vissza az 1992-es népszámlálási adatokból is, ahol szintén számukat tekintve dominánsnak a református magyarságot említik.

Látnivaló

Templomát eredetileg az 1500-as években építették, de többször szükségessé vált bővítése, újjáépítése, legutóbb a XIX. században. A régi templom falmaradványai napjainkban is megtekinthetőek a mostani templom falaiban, ahol két évszám és a "Magyari" név állt. Harangai az 1500-as illetve az 1700-as évek végétől állnak a falu birtokában.