Marosszentimre

ismertető


Megye: Fehér megye.
Erdély régió.

Marosszentimre a Maros jobb partján fekvő Fehér megyei falu, mely Gyulafehérvártól csupán 8 kilométerre található.

Története röviden:

Az első írásos forrás, mely konkrét említést tesz róla, a XIII. századból származik. Ebben a forrásban még Gyvmurdként olvashatunk róla. Az 1241-1242-es tatárjárást követően telepítették be ide a szász lakosságot. IV. Béla király nevéhez fűződik, hogy a magyarigenieknek és a boroskrakkói telepeseknek adományozta.

Történeti névalakjai: S. Emericus, Zentemreh,   Zentemery,   Zentemerich,   Zent Imreh, Maros Sz Imre, Szent Imbre.

Itt bíráskodott a XIV. századtól az erdélyi vajda és alvajda.
Hunyadi János seregeire itt mért döntő vereséget Mezid bég serege.
A XVI. században állandósultak a török támadások, ami a szász lakosság pusztulásához vezetett. Ennek a problémának az orvoslására magyarokat és románokat telepítettek a területre. Az 1517-es reformáció hatott a lakosságra, hiszen valamennyien protestánsok lettek.
A település egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig képezte a tövisi járás szerves részét Alsó-Fehér vármegyében.

Lakosság:
1900-as összeírások alapján a lakosság nagy része magyar, de nem elhanyagolható az itt élő román kisebbség számaránya sem.
2002-es statisztikák arról árulkodnak, hogy a domináns számú románság, a kisebbségben lévő magyarok mellett ekkor már cigányok is éltek itt.

Látnivalói:

  • református templom. Ez a templom ihlette Jékely Zoltán egyik leghíresebb versét amelynek címe: A marosszentimrei templomban.

Fotók a régióból

Ajánlat
Székelyudvarhely
Kalotaszentkirály
Torockó
Kápolnásfalu
Kapnikbánya