Mezőszabad

ismertető


Megye: Maros megye.
Erdély régió.

Mezőszabad a Szabadi-patak völgyében, Marosvásárhely közelében fekvő Maros megyei falu. Őslakosai a székelyek voltak, minden bizonnyal elnevezése is innen ered.

Története röviden

Az első írásos forrás, mely említést tesz róla, a XV. századból származik. Ebben a forrásban még Zabadként olvashatunk róla. Eredeti lakosai székelyek voltak, akik református hitközösségeket hoztak létre.
A török támadás a települést sem kerülte el, az Ali basa vezette fősereg betört ide, előlük a lakosság a templomban talált menedéket. A törökök azonban sem a templomot, sem az emberek életét nem kímélték, a települést szinte teljes mértékben, lakosaival együtt elpusztították.
A népesség pusztulásának problémáját románok betelepítésével kívánták kompenzálni. A vallásukat tekintve ortodox románok templomot is építettek ide.

Lakosság

Az 1910-es összeírások alapján a lakosság jelentős része román nemzetiségű, csekély cigány és magyar kisebbséggel.
1992-ben a számukat tekintve továbbra is domináns románság mellett 46 ember cigánynak, egy fő pedig magyarnak vallotta magát.
A település egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig képezte a Marosi felső járás szerves részét Maros-Torda vármegyében.

Látnivalók

A település határában található iszapot házak vakolásánál hasznosítják. Érdekességnek számít, hogy az iszap vize sós és zöldes színű.