Miriszló

ismertető


Megye: Fehér megye.
Erdély régió.

Miriszló a Maros  kanyarulatában, annak jobb partján fekvő Fehér megyei község, mely Nagyenyedtől csupán öt kilométerre található.


Elnevezése:
Minden bizonnyal egy szláv személynévből, a Miroslav személynévből ered.

Története röviden:

Az első írásos forrás, mely konkrét említést tesz róla, a XIII. századból származik. Ebben a forrásban még Myroslovként olvashatunk róla. További történeti névalakjai: Mereslo  Miriszlo.

A sóraktárral rendelkező település már egészen a középkortól a marosi sószállítás egyik állomása volt. 1600. szeptember 18-ra datálható az a csata , melyben Mihály vajda seregeire döntő vereséget mértek az erdélyi-Habsburg seregek. A XVIII. század elejétől fontos református anyaegyháza van.


Lakosság:
1910-es összeírások alapján a lakosság nagy része magyar, de nem elhanyagolható az itt élő román és cigány kisebbség számaránya sem.
1992-es statisztikák arról árulkodnak, hogy az ekkorra már domináns számú románság, a  kisebbségbe került magyarok  mellett  továbbra is  éltek itt cigányok.

Látnivalói:

  • középkori erődített templomának romjai
  • XIX. században épített református temploma.