Nyárszó

ismertető


Megye: Kolozs megye.
Erdély régió.

Nyárszó Bánffyhunyadtól és Körösfő között található falu, mely Kolozs megyében fekszik. Közigazgatásilag Körösfőhöz tartozik.  

Elnevezése

Az első írásos források, melyek említést tesznek róla, a XIV. századból származnak. Ezen források, mint királyi birtok írnak róla. Az idők során több névalakja is ismert: Gyuzes , Phyzes , Fyzes.

Története röviden

Sebesvár része egy királyi adományként lett. A 14. században még csak mint a vár része említik, de a XVI. századtól, már mint a Bánffy család tulajdona szerepel a forrásokban.
Az eredetileg katolikus lakossága reformátussá keresztelkedett. Kalotadámos leányegyházaként funkcionált sokáig, majd gyülekezete elnyerte függetlenségét.

1850-es összeírások arról számolnak be, hogy a lakosság nagy része magyar nemzetiségű felekezeti hovatartozását illetően pedig református.
1992-re ez az összetétel annyiban módosult, hogy a számukat tekintve domináns magyarság közül négy ember pünkösdistának vallotta magát. (A többiek reformátusok. )
Egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig tartozott a település a Bánffyhunyadi járáshoz Kolozs vármegyében.

Nyárszó látnivalói

A XVIII. század első felében építtették templomát, átalakítása csaknem egy évszázad múlva szükségessé vált. Mennyezetét abszolút nem borítják kazetták, de a megfestett virágmotívumok szinte minden padon, feljárók mellékvédjein és a karzaton is megtalálhatóak. A hívek bőkezű adománya tette lehetővé a XIX. században, hogy a templom orgonát vásároljon.