Oklánd

ismertető


Erdély régió.

Oklánd Hargita megyei községközpont, melyhez közigazgatásilag az alábbi falvak tartoznak: Homoródkarácsonyfalva és Homoródújfalu. A Kis-Homoród partján fekvő egykor a Homoródi járás székhelye volt. Székelyudvarhely innen csupán 20 kilométer.


Története röviden

A település határától nem messze római korból származó maradványokra bukkantak. A castrum és őrtorony romjai egyértelmű bizonyítékai annak, hogy hosszú idők óta lakott terület.
A településtől nem messze van Kustaly vára. Régebben határvédelmi funkciót látott el.
A település unitárius templomát az  1200-as években építették. A román stílusjegyeket viselő építmény átalakítása szükségessé vált az 1400-as években. A munkálatok a gótika jegyében zajlottak.

Az 1910-es összeírások alapján a lakosság nagy része magyar.
1992-es népszámlálási adatok ennél kissé árnyaltabb képet mutattak, a domináns számú magyarság mellett ugyanis élt itt román nemzetiségű is.
A település egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig képezte a Homoródi járás szerves részét Udvarhely vármegyében.