Páncélcseh

ismertető


Megye: Kolozs megye.
Erdély régió.

Páncélcseh Kolozsvártól mindössze 48 km-re, a DN161-es út mentén fekvő község Kolozs megyében.

A község határától nem messze a régészek értékes leletekre bukkantak: Hosszúalj területén bronzkori maradványokat hoztak felszínre.

Az első írásos források, melyek említést tesznek a településről, a XIV. századból származnak. Ezen forrásokban még Cseh-ként írnak róla. Előtagjával csak a 14. században toldották meg. Az 1517-es reformáció itt is éreztette hatását, hiszen a lakosság nagy része az unitárius hitre tért át, az 1800-as évek elején pedig református lett.

A településen található református templom román stílusban épült, majd a későbbiekben, az akkor uralkodó stílus, a gótika építészetének megfelelően, eme stílusjegyeket figyelhetjük meg rajta napjainkban is. A XX. században épült hozzá tornya.

1850-es összeírások alapján a lakosság nagy része román, de nem elhanyagolható a magyar, a zsidó és a roma nemzetiségűek számaránya sem.
1992-re a lakosság etnikai összetétele még mindig heterogén, hiszen a számukat tekintve domináns románság mellett él itt magyar és roma is. Felekezeti hovatartozásukat tekintve nagy részük ortodox, egy 2004-ben keletkezett forrás szerint az itt élő emberek közül csupán hat fő vallotta reformátusnak magát.

Páncélcsehen született. . .

a híres népdalgyűjtű református lelkész Almási Sámuel.