Piski

ismertető


Megye: Hunyad megye.
Erdély régió.

Piski a Maros bal partján fekvő város, Dévától csupán 8 km-re, Hunyad megyében. Községközpont, hiszen hozzátartozik közigazgatásilag Arany, Gyertyános, Kisbarcsa, Nagybarcsa, Ópiski, Sárfalva és Szentandrás.

Elnevezése

A város nevét minden bizonnyal a püspöki szóból eredeztethetjük. Ennek oka egészen egyszerű: az erdélyi püspök birtoka volt. Román neve is magyar főnévből származik: Simeria Szűz Máriát jelöli (igaz Szent Mária alakban). Az egykor itt álló templom védőszentje volt.

Története röviden

Az első írásos források, melyek említést tesznek a településről, a 13. századból származnak. Ezen források Pyspuki - ként írnak róla. Napjainkban is használatos elnevezését már az anyaközség és a XIX. századi település is viselte (nagyon kevés eltéréssel).
A településen fontos történelmi csata zajlott: Bem tábornok erdélyi honvéd serege itt mért döntő vereséget a Puchner által vezetett császári csapatra 1849-ben. A fényes győzelemnek emléket állító vasráccsal körülvett emlékoszlop napjainkban is megtekinthető.

Az 1910-es népszámlálási adatok alapján a lakosság nagy része magyar, jelentős román és német kisebbséggel. Egészen 1920-ig volt a Dévai járás része Hunyad vármegyében.
1992-es statisztikák szerint a lakosság döntő többségét alkotó románság mellett él még itt magyar, német, és cigány nemzetiségű is. A város kapcsán fontos megemlíteni, hogy a dédácsi botanikus határa közelében található.

Piski híres emberei:

Itt látta meg a napvilágot a híres költő Barcsay Ábraház a 18. században. Szintén ebben az évszázadban született a település másik emblematikus figurája az erdélyi kormányzó Losonczy Bánffy György.