Sárkány

ismertető


Megye: Brassó megye.
Erdély régió.

Sárkány Fogarastól 12 kilométerre található Baross megyei falu.
Az első írásos forrás, mely konkrét említést tesz róla, a XIII. századból származik. Ebben a forrásban még Sarcamként olvashatunk róla. AZ idők során azonban több névalakja is ismert: Scherkkengen,   Sorkingen,  Sarkan, Schwrkengenndorf,   Schírkengin,  Sárkány.

Ami a lakosságot illeti, a szászok telepedtek le itt legelőször. A későbbiekben járásszékhelyként is funkcionált. Hermannt és Gerlachot a források a település két plébánosaként említik.   A Monchenau elnevezésű terület névalakját a hagyomány szerint egy itteni kolostorról kapta.

A települést több uralkodónk is kiváltságokkal ruházta fel. A török támadások ezt a falut sem kímélték. A lakosság száma ezt követően drasztikusan lecsökkent, ezután települt be a román lakosság. A XVIII. századtól egyre radikálisabban harcoltak érdekeik érvényesítéséért.

A XIX. század a fellendülés időszakát jelentette. A szászok által alkalmazott technikát a románság "mentette át" az utókor számára. A század végén járásbíróság alapult, vasúthálózat épült ki, évente három alkalommal is vásárt tartottak itt, gyógyszertárat létesítettek, telekkönyvi hivatal működött.

Lakosság:
1910-es összeírások alapján a lakosság nagy része német, de nem elhanyagolható az itt élő magyar és román kisebbség számaránya sem.
1992-es statisztikák arról árulkodnak, hogy a domináns számú románság, a továbbra is kisebbségben lévő magyarok és németek mellett ekkor már cigányok is éltek itt.


Látnivalói:

  • szász evangélikus, erődített temploma
  • evangélikus parókia.