Sülelmed

ismertető


Megye: Máramaros megye.
Erdély régió.

Sülelmed a Szamos folyó bal partján fekvő település, Nagybányától mintegy 57 km-re Máramaros megyében.  

Nevére vonatkozóan. . .


több elképzelés is napvilágot látott. Ezen nézetek közül a legtöbbek által elfogadott Petri Mór teóriája, miszerint a falu neve a latin ulmus szóból származik, melynek jelentése szilva. Így kapcsolódik ez mai hivatalos román nevéhez.   Az idők során több elnevezése is volt , az első források viszont Stan Ioan Patras néven említik.

Története röviden:


Az 1600-as években vegyes tulajdonban volt, hiszen egy részét a Jakcsi, más részét pedig a Drágfi család birtokolta. Az 1700-as évek végén tűzvész pusztította el.


Az 1900-as években a nagyrészt románok és magyarok lakta településnek fontos privilégiuma volt a vásártartás. Ezen alkalmakkor nagyrészt szarvasmarhával kereskedtek. Az évszázad végén külterületének nagy része szántó, legelő és erdő.

A 19. századra jellemző vasútépítési láz a települést is elérte. Dinamikus fejlődésnek indult, amikoris fontos vasúti gócpont lett a század végére. Az 1900-as évek eleje az ipari műhelyek kialakulásának korszaka. A világháborúk következményeként ismér a mezővárosi jelleg jellemzi a várost, hiszen malommal, tejfeldolgozó üzemmel és fonodával is rendelkezett.


1938-ban nyitotta meg kapuit üveggyára.


Fontos mérföldkő a település életében a 2004-es év, amikoris városi titulushoz jut.


Lakossága:


1850-es népszámlálási adatok szerint a településen élő nemzetiségek közül legtöbben a románok vannak, de nem elhanyagolható a magyarság száma sem. Vallási hovatartozásukat tekintve nagy részük görög katolikus, de élnek itt reformátusok és zsidó vallásúak is.

1900-ban szintén a fentebb említett két nemzetiség alkotja a lakosságot, ám a görög katolikus, református és zsidó vallás mellett, már jelen van a római katolikus egyházhoz tartozó kisebb csoport is.

2002-es források még mindig a román nemzetiségűek magas arányáról számol be. Élnek a településen magyarok is. Felekezeti hovatartozásukat vizsgálva a lakosság nagy része ortodox, de nem elhanyagolható a református, a pünkösdista és a római katolikus vallásúak száma sem.

Látnivalók:


  • Római katolikus templomát a 20. század első felében építették.
  • Az eredetileg görög katolikus fatemplom, amelyet a szent Arkangyalok tiszteletére építettek a 18. században, mára már ortodox templom.
  • 1912-ben restaurált református temploma eredetileg a 19. században épült.

  • A Szent Arkangyalok ortodox (korábban görög katolikus) fatemplom 1720-ban épült.
  • A református templom 1808 és 1812 között épült, 1912-ben felújították.
  • Az 1940-es években római katolikus templomot is építettek.

Gazdasága:

1938-ban alapult üveggyára nem működik napjainkban. A gazdaságban viszont meghatározó szereppel bír ruhaipari üzeme és a félkész betonelemeket előállító üzeme is.
Jelentős a város malom- és faipara.

Az oktatás magas színvonalának letéteményesei:
George Pop de Băseşti Magánlíceum és a kollégiumi ellátást biztosító ipari szakiskola, a Florian Ulmeanu Iskolacsoport.

Fotók a régióból

Ajánlat
Zetelaki Víztározó
Szentivánlaborfalva
Gyimesközéplok