Szászrégen

ismertető


Megye: Maros megye.
Erdély régió.

Szászrégen (románul Reghin, korábban Reginul Sasesc, németül Saschisch-Regen, vagy Rennmarkt):  A Maros és a Görgény találkozásánál fekszik. Maros megyei román községközpont, melyhez közigazgatásilag az alábbi települések tartoznak :Abafája és Radnótfája. Autóval, és vonattal egyaránt jól megközelíthető, mivel sok út kapcsolódik hozzá.Elnevezése

Neve a német Ragino személynévből ered.

Története röviden

A XIII. században említik először, ekkor még Regun néven. A várost a XIII. században alapították, az ide betelepült szász kézművesek. A XIII. században azonban már, uradalmi központ, a XIV. századtól pedig már az esperesség székhelye volt. A XIV. században épült gótikus evangélikus temploma. Ez ekkor, a legnagyobb templom volt  a környéken. A XV. században mezővárosi státust kapott. Szintén a XV. századtól pedig  vásártartási joggal is rendelkezik. Évente négy országos vásárral. A XVI. században a császáriak, A XVIII. században Basta hadai, valamint a török-tatár seregek pusztították. Magyarrégenben létesült a XVIII. században a legrégebbi magyar református iskola. A XVII. században fejedelemmé választották Kemény Jánost. A XIX. században a székelyek és szászok hadakozásaként a falu jelentős része megkárosodott. . A város a . XX. században egykori szász jellegét teljesen elvesztette. A szászok helyére, románok telepedtek. Az 1910-es összeírások alapján a lakosság nagy része német. 1920-ig a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig képzete Maros-Torda vármegye szerves részét. Az 1992-es népszámlálási adatok szerintem a lakosság jelentős része román, de él itt magyar, cigány, és szász nemzetiségű is.

Látnivalói

  • Evangélikus templomát a XIII. században építették Mária tiszteletére. A XVIII. században tűzvész pusztította, melynek hatására az egész épületet újjáépítették.
  • Református temploma a XIII. században épült, melyet  a XX. század első éveiben teljes körűen átépítettek.
  • Római katolikus templomát a XVIII. században szentelték fel, a református templom pedig XIX. században épült.
  • Mai ortodox temploma a XVIII. században épült.
  • Görög katolikus temploma, a XIX. században épült. Ma ortodox templom
  • A XX. században ortodox székesegyház épült a városban.
  • Híres állattani szertára és néprajzi múzeuma van.

Itt született

  • 1822-ben Josef Haltrich szász történész.
  • 1828-ban Kós Ferenc író.