Székelyvécke

ismertető


Megye: Maros megye.
Erdély régió.

Székelyvécke a Vécke és Zsákod patak forrásvidékén egy völgykatlanban fekvő Maros megyei falu, mely közigazgatásilag Magyarzsákoddal és Székelyszállással képez egyazon egységet. Marosvásárhelytől csupán 28 km-re található.

Története röviden

Az első írásos forrás, mely említi, a XIV. századból származik. Ebben a forrásban még Weichkefewként olvashatunk róla. A település határától nem messze Őrhegyen a helybeliek szerint vár állott. Nem messze emelkedik innen a Tatárvár, melyen bizonyos, hogy Hogya falu feküdt.
A középkori templom lebontása után építették fel a római katolikus templomot a XVIII. században.
Az 1700-as években keletkezett források plébániatemplomról tudósítanak, mely a temető szélén volt.

Az 1517-es reformáció hatott a lakosságra és felvették a református vallást, de a katolikus megújulás időszakában visszatértek a régi hitre. A Bartalis család által építtetett udvarház elpusztult.


Lakosság

Az 1910-es összeírások alapján a lakosság nagy része magyar.

A település egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig képezte a Székelykeresztúri járás részét Udvarhely vármegyében.

1992-es népszámlálási adatok alapján a lakosság jelentős része magyar, de kilenc fő románnak vallotta magát.