Vámosgálfalva

ismertető


Megye: Maros megye.
Erdély régió.

Vámosgálfalva a Kis-Küküllő bal partján fekvő Maros megyei falu, mely Gálfalva és Szőkefalva összeolvadásából keletkezett. Közigazgatásilag hozzá tartozik: Csüdőtelke, Erdőalja és Küküllőpócsfalva.  

Története röviden

Az első írásos forrás, mely konkrét említést tesz róla, a XIV. századból származik. Már akkor hat templommal rendelkező falut egy egy tűzvész rombolta le.
XVIII. században készített oltárát sokan megcsodálták.
A nagy befolyással rendelkező Petrichevich család egyik kiemelkedő tagja, Petrichevich Horváth Dániel itt építtette meg az 1700-as években kastélyát. Az 1848-1849-es szabadságharc egyik jelentős csatája zajlott itt, amikor Bem honvéd seregei visszavonulásra kényszerítették a Puchner által vezetett császári csapatokat.
Az 1910-es összeírások alapján a lakosság nagy része magyar, jelentős román kisebbséggel.
1992-es népszámlálási adatok ennél kissé árnyaltabb képet mutattak, a domináns számú magyarság mellett ugyanis élt itt román, cigány és német nemzetiségű is.
Felekezeti szempontból legtöbben reformátusnak vallották magukat, de nem elhanyagolható az itt élő római katolikusok, unitáriusok és ortodox vallásúak számaránya sem.


A település egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig képezte az Dicsőszentmártoni járás részét Kis-Küküllő vármegyében.