Vásártelke

ismertető


Megye: Szilágy megye.
Erdély régió.

Vásártelke Szilágy megyében található falu.

Elnevezése. . .


Az első írásos források a 16. század első feléből származnak. Az idők során több elnevezése is ismert: Sztobor, Stobor.

Lakossága


Az 1850-es népszámlálási adatok arról számolnak be, hogy a faluban egy ember sem magyar. Ezt a statisztikát erősíti meg a 2002-es népszámlálás is. Felekezeti hovatartozásukat tekintve1850-ben  az itt élő lakosság nagy része görög katolikus, 2002-re viszont három baptista kivételével minden ember ortodox vallású.

Története röviden. . .


A rómaiak ismertek voltak arról, hogy kiváló minőségű utakat építettek. A településen feltárt útmaradványok arról tesznek tanúbizonyságot, hogy már ebben az időszakban is lakott település volt Vásártelke.

A falu görög katolikus temploma a 18. század elején épült. Egészen 1920-ig, a Trianoni békediktátum érvénybe lépéséig Hídalmási járás része volt Vásártelke.