Vurpód

ismertető


Megye: Szeben megye.
Erdély régió.

Vurpód Szeben megyében, Nagyszeben közelében fekvő község.

Története röviden


A régészek által feltárt értékes leletek egyértelmű bizonyítékai annak, hogy már a neolit, a bronz és a római korban is éltek emberek ezen a terület. Az első írásos források, melyek említik, a XIII. század végéről származnak. Ebben a forrásban még Villa Heoholmként olvashatunk róla. Az idők során többféle névalakja is ismert: Borcperg , Burperg , Burchperg. Az 1400-as években épült fel a település temploma, ami az akkor uralkodó művelődéstörténeti korszak és korstílus, a román építészeti jegyeit viselte magán. Az 1700-as évekre azonban szükségessé vált átalakítani, immár gótikus stílusnak megfelelően. Román korból megmaradt viszont az északi kapu feletti féldombormű, mely egy oroszlánt és különböző virágmotívumokat ábrázol.


Lakossága


1850-es összeírások arról tanúskodnak , hogy az itt élők nagy része román nemzetiségű, de nem elhanyagolható a németség és a romák száma sem.
1992-es évre tulajdonképpen etnikai összetétel szempontjából továbbra is ezt a három nemzetiséget említhetjük, számarányukat tekintve még mindig a románság a legdominánsabb.
A németség száma azonban csökkent, míg a romáké dinamikusan nőtt.