Zaránd

ismertető


Megye: Arad megye.
Erdély régió.

Zaránd a Fehér - Körös bal partján fekvő Arad megyei falu, mely Aradtól csupán harminchat , Kisjenőtől tizenhat, Pankotától pedig tíz kilométerre található.

Elnevezése
Minden bizonnyal egy magyar személynévből, a Zarándból ered (melynek gyökere egyébként egy szláv főnév) .

Története röviden

Az első írásos forrás, mely konkrét említést tesz róla , a XII. századból származik. Ebben a forrásban még Zarandként olvashatunk róla.
A XIII. században már bizonyos, hogy egy vár állt itt. A település határában több kisebb település terült el, köztük a legjelentősebbek Csumótelek és Őstelek voltak. A későbbiekben azonban mindkettő elpusztult. Magyar- és Tótzarándból tevődött össze az 1500-as években a falu.   Ebben az évszázadban több megyegyűlést is tartottak az akkoriban török fennhatóság alatt álló, közigazgatási központnak minősülő településen.

Lakosság

1910-ben a lakosság nagy része magyar, de nem elhanyagolható az itt élő románság számaránya sem.
Ez az arány gyökeresen megváltozott 1992-re. A románság ekkorra már jelentősen többségbe került, a magyarok száma elhanyagolható, 254 fő cigánynak, egy fő pedig németnek vallotta magát.
2002-es statisztika alapján a domináns románság mellett élt itt cigány, ukrán, szlovák és magyar nemzetiségű is.