“Szent Mihály és Gábor arkangyalok” ortodox templom - Nagykároly

“Szent Mihály és Gábor arkangyalok” ortodox templom - Nagykároly adatai:
cím:
“Szent Mihály és Gábor arkangyalok” ortodox templom - Nagykároly
Nagykároly
nyitva:
egész évben
ismertető

Egy telken, egymás szomszédságában áll Nagykároly ortodox és görög-katolikus temploma, melyeket egyformán Szent Mihály és Gábor arkangyalok tiszteletére szenteltek fel. Korábban egyetlen fatemplomot használt közösen a két felekezet, hamar igény támadt saját, kőből épített templom létesítésére.

1737 és 1739 között felépült a ruszinok temploma, majd 1752-ben kezdték építeni az 1948-tól ortodox használatban lévő, keletelt épületet az előzőleg felépült szomszédságában. Az 1834-ben bekövetkezett nagy földrengés hatalmas károkat okozott a templomépületben, de hamarosan sikerült ezeket kijavítani. Jelentős felújításokon esett át az ortodox templom 1876-ban, Demetrius Chereches pap idején, valamint 1906-ban, Romulus Marchis, Ludovic Vida és Vasile Terdik papok idejében. Nagyobb munkálatok zajlottak 1923 és 1925 között, mikor a tűzveszélyesnek ítélt zsindelytetőt bádogfedélre cserélték, és ugyanekkor kialakították az épület villamoshálózatát. Ezt követően csak kisebb munka folyt a templomépületen. 1965-ben a falakat falképpel díszítették, melyek Vasile Pascu festő keze munkáját dicsérik, az ablakok színes üvegablakra cserélése 1980-ban történt, 1983-ban pedig felújították a tetőzete és restaurálták a templom ikonosztázát is. Ezek a munkálatok nagyban javítottak a templom belső terén és hozzájárultak a belső rész mai megjelenésének kialakulásához.

A jelenlegi ortodox templom Nagykároly Doina utcájában (egykori Jókai utca) helyezkedik el a szintén Szent Mihály és Gábor arkangyalok tiszteletére felszentelt görög-katolikus templommal azonos telken, annak déli szomszédságában. A kelet-nyugat tájolású templom szerkezete a szokásos előcsarnok, fölötte magasodó torony, téglalap alaprajzú hajó és félköríves szentély részekből tevődik össze, emellett a szentély és a hajó találkozásánál egy-egy oldalapszist alakítottak ki. A hajót bádog nyeregtető fedi, a két oldalapszis és a torony sisakja szintén bádogból készült.

A homlokzatok egyszerű, vakolatsávos kialakításúak, főbejárata, mely a keleti homlokzat rizalitjának közepén nyílik, félköríves kőkerettel ellátott kapu, melyet két féloszlop fog közre. A bejárat fölött karcsú ablak töri át a homlokzatot, a koronázópárkány fölött a torony két felső szintje emelkedik. A torony alsó szintjét három, félköríves záródású hangablak látható. Második szintjét, mely a főpárkány fölött áll, minden oldalán egy-egy félkörívesen záródó ablak és egy-egy óralap díszíti. A toronysisak ívelt profilú, lanternával bővített fedél, melyet kisméretű ablakok törnek át. A tornyot is magába foglaló középtengelyben található az előcsarnok valamint az orgonakarzatra felvezető lépcsőt is itt alakították ki.

A templom oldalhomlokzatait párkányfejezettel kiképzett lizénák tagolják, melyek között a falmezőket félkörívesen záródó ablakok törik át. A szentély és a hajó találkozásánál mindkét oldalon az apszisok egyenes záródású mellékbejárata nyílik.

A templom főbejárata az előcsarnokba vezet, ennek bal oldalán áll a karzatlépcső. A mennyezetet fiókos dongaboltozat fedi, melyben szekkó technikával készült képeket lehet látni, melyek a templom falain is megjelennek. A templombelső látványát meghatározzák a színes üvegablakok, melyeken keresztül különleges színvilágot hoz létre a beszűrődő fény. A szentélyt a hajótól a diadalív teljes magasságát kitöltő ikonosztáz választja el, mely barokkos stílusban készült. Az ikonosztáz előtt, a jobb oldalon áll a szószék, mely a 19. század végén készülhetett.

A templomot kívülről az egyszerűség jellemzi, belül azonban barokkos megoldások sora és figyelemreméltó, igényes díszítés látható.

Fotók a régióból

Ajánlat
Törcsvár
Világos
Incsel
Kézdiszentlélek
Alsókosály