A Zárda utcai (ma Mihai Viteazul) ortodox zsinagóga, Nagyvárad

A Zárda utcai (ma Mihai Viteazul) ortodox zsinagóga, Nagyvárad adatai:
cím:
A Zárda utcai (ma Mihai Viteazul) ortodox zsinagóga, Nagyvárad
Nagyvárad
nyitva:
egész évben
ismertető

Nagyváradon a zsidó gyülekezet nagy számban volt jelen, ezt mutatja a város három zsinagógája is. Az egyik jó állapotban megmaradt ortodox zsinagóga a mai Mihai Viteazul utca (egykori Zárda utca) elején található. Udvarán egy kisebb méretű imaház áll. A zsinagóga 1890-ben épült, terveit Bach Nándor tervező építész készítette, a kivitelezés Knapp Ferenc építőmester nevéhez fűződik. Az imaház tervezője Incze Lajos volt, az épület 1908-ban épült fel az ortodox zsinagóga udvarán.

            Az épület az utca vonalával párhuzamosan fut, téglalap alaprajzon áll, kelet-nyugat tájolású. Stílusára az eklektika a jellemző, főhomlokzatán román kori, mór és iszlám díszítőelemek a jellemzők. A főhomlokzata háromtengelyes, ezeket négy, ötoldalú falpillér különít el egymástól, melyek a koronázópárkány fölé emelkednek, lezárásukat változó méretű urnák adják. Az épület főbejárata a középső tengelyben található, melyet két, toronyként magasodó, sisakkal ellátott falpillér vesz közre és ezekkel együtt lép előre rizalitként. A főbejárat mellett egy-egy félkörívesen záródó ablak található, fölötte pedig nagyméretű, háromosztatú, patkóívesen záródó ablak áll. A főbejárat két oldalán egyszerű kialakítású karzatfeljáró található, melyet a nők számára készítettek, fölöttük egy-egy félkörívesen záródó ablakkal. A főhomlokzat két sarkán is toronyszerű homlokzatrészek állnak, melyek négyszög alaprajzú, csücskein urnadíszes tetőben végződnek.

            A főhomlokzat egyik meghatározó eleme a harmadik szint díszítése. A falfelületet pilaszterek tagolják, körablakokkal áttört oromzatok zárják le. Az oromzatok csúcsain dávidcsillagok, urnák, palmettadíszek ás a Tízparancsolat kezdősorait tartalmazó kőtábla található. Az épület vízszintes tagolását a lábazat, két festett övpárkány, a felső övpárkány fölött közvetlenül futó koronázópárkány adja.

            Az épület oldalhomlokzatai egyszerűek, északi és déli falát pilaszterek tagolják, melyek között félköríves záródású ablakok állnak, hat tengelyre osztva a homlokzatokat, melyek középtengelyében egy-egy mellékbejárat nyílik. A mellékbejáratokat féloszlopok szegélyezik. A hosszanti homlokzatok főhomlokzat felőli első tengelyét dupla pilaszterek emelik ki.

            Az ortodox zsinagóga főbejárata az épület előcsarnokába vezet. Ebben az előcsarnokban található a rituális kézmosó és a két lépcsőház, mely a nőknek van fenntartva, a női karzatra vezet fel. Az épület csarnokterének mennyezete teknőboltozatú, három részre osztja az „U” alakban körbefutó karzat. A karzatot gazdagon díszített fejezettel ellátott öntöttvas anyagú oszlopok támasztják alá.

            A belső tér leghangsúlyosabb eleme az épület közepén elhelyezett Tóraolvasó asztal, azaz szaknyelven bima, valamint ezzel szemben a „keleti fal” azaz mizrah előtt álló frigyszekrény, azaz tóraszekrény. A frigyszekrényt stilizált fejezetű oszlopok díszítik, melyek párkányán a tóratekercsek végződésére hasonlító díszítés látható. A falak és a boltozat díszítése nagyon gazdag, keleties stílusú, a falakt ólomkeretes táblákból álló színes üvegablakok törik át.

Fotók a régióból

Ajánlat
Szarvaspatak
Székelycsóka
Szucság
Albis
Feldoboly