Alsóboldogfalva

ismertető


Megye: Hargita megye.
Erdély régió.

Alsóboldogfalva a Ngy-Küküllő jobb partján található Hargita megyei falu, mely közigazgatásilag Újszékkel alkot egyazon egységet. Székelykeresztúr innen csupán 3 kilométerre van.

Elnevezése. . .

minden bizonnyal a középkorban épített templomáról származik. Ezt a Boldogasszony tiszteletére szentelték fel.

Története röviden

Egyesek szerint a falu régi területe nem egyezik meg a mostanival, ugyanis régen a lakosság a tatárjáráskor elpusztított Torna-patak menti Kisgörgényben élt.
Az 1910-es összeírások alapján a lakosság 100%-a magyar.
1992-es népszámlálási adatok ennél kissé árnyaltabb képet mutattak, a domináns számú magyarság mellett ugyanis élt itt román nemzetiségű is.
A település egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig képezte a Székelykeresztúri járás szerves részét Udvarhely vármegyében.

Látnivalói

  • A XVIII. század elején megépített ortodox fatemplomát a XX. században bontották le. Helyére új templom építését tervezték.
  • 1923-ban fel is építették a református templomot, közvetlenül az unitárius helyére.
  • A XVIII. században megépült unitárius templomról érdemes megjegyezni, hogy egy középkori templom részeit hasznosították fel az építkezési munkálatok során.

Alsóboldogfalva híres emberei:

  • Pap Sámuelt, a XX. századi botanikust itt helyezték örök nyugalomra.
  • Dr. Pap Sándor, egyetemi tanár is itt nyugszik.
  • Itt élt Lőrinczi Albert költő és Gálfalvi Gábor, aki költői tevékenysége mellett a falu tanítója is volt.