Berettyószéplak

ismertető


Megye: Bihar megye.
Erdély régió.

Berettyószéplak a Bihar megyei település a Berettyó mellett fekszik, nem messze Bályoktól és Baromlaktól. A források 4950 lélekszámú településként írnak róla. Jelentős gazdasági központtá avanzsálódott kőolajkitermelése miatt.

Története röviden

A környéken feltárt újkőkorból származó leletek egyértelműen bizonyítják, hogy hosszú idők óta lakott terület. A XX. század végén kerültek elő a kerámiatöredékek és a csiszolt kőszerszámok.

Az Árpád-korban a Széplak nevet viselte, és a Turul nemzettség tulajdonában állt, majd Simon bán, Széppítaki Lőrincz és Héderváry Dénes birtokolta.


A XVI. században Erdőhegyi László ellen hűtlenségi per indult, így birtokait elvesztette. Az 1500-as években nyolc birtokosról számolnak be a források.

A XIX. században a Kabos és Dégenfeld család osztozott a tulajdonjogon.

Ebben az évszázadban tűz ütött ki, mely a falu pusztulásához vezetett.

XX. század eleji birtokosa Károlyi Tiborné volt.


Nevezetességei

  • Széplak ősi templomának nevezték az itteni református templomot. Ennek lebontása után, a román stílusnak megfelelően épült fel az újabb református templom, henger alakú tornyokkal, szentéllyel (melyet egyébként a XIX. század második felében bontottak le).
  • Vadászterületein régebben rendszeresen bölényre vadásztak. Úgy tervezték, hogy az itteni tornyot átalakítják és vadászkastélyként fog funkcionálni a későbbiekben.
  • XIX. századi görög katolikus temploma.
  • A régi római katolikus  fatemplom, melyet kőből építettek újjá a XIX. században.