Bólya

ismertető


Megye: Szeben megye.
Erdély régió.

Bólya Nagyszeben közelében fekvő Szeben megyei falu, mely közigazgatásilag Nagyselykhez tartozik.

Elnevezése

Minden bizonnyal egy személynévből ered. Bólya az államalapítás időszakában élt Gyula egyik fia volt.

Története röviden

A települést a hidegvízi gerébek alapították. Ők voltak ugyanis a bolyaiak őse. A település ekkor egy vármegyéhez tartozott, de a későbbiekben közvetlenül a király birtokát képezte. Az 1500-as vekben a település egyes részei, mint két különálló falu létezett: Alsó és Felsőbólyából tevődött össze.

A Bolyai család uradalmának fontos központja, akik a településen kastélyt is építtettek. A Bolyaiak után Gálfi János tulajdonát képezte, majd Mihály vajda kaparintotta meg. A XVII. századtól új birtokosa Tordai György lett.

A lakosság nagy része az 1900-as években magyar kisnemesek, akik református vallásúak voltak és a szász jobbágyok, akik pedig a lutheránus hitet követték. Emellett görög katolikus jobbágyok és zsellérek is éltek itt.

1848-ban történt a település addigi legnagyobb jobbágylázadása, melynek leverése után a reakció a felkelőket a Vasvillai pataknál mészárolta le. A XIX. században a római katolikusok saját részre kápolnát húztak fel, ez már mutatja a vallás dominanciáját tekintve, hogy a magyarság egyre nagyobb arányban vette fel.

A település egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig képezte a Nagy - Küküllői vármegye részét, de mint önálló evangélikus egyházközösség rövidesen megszűnt.


Lakossága

Az 1850-es összeírások alapján a lakosság nagy része román nemzetiségű, de az itt élő németek, magyarok, cigányok és zsidók száma sem elhanyagolható. Felekezeti szempontból sz itteniek nagy része görög katolikus, de jelentős az evangélikusok, a reformátusok és nem elhanyagolható a zsidók és a római katolikusok száma sem.

1900-as adatok szerint ezek az arányok lényegileg nem módosultak.
A legutóbbi népszámlálás 2002-ben volt itt, akkor a lakosság nagy része román nemzetiségűnek vallotta magát és ortodoxnak, de továbbra is élnek itt magyarok és németek, akiknek nagy részül római katolikus vallású.


Bólya látnivalói:

  • A település házainak nagy része kőház, ami szászföldi sajátosság. Ezek az épületek az utcafront felé található kereszt alakú réssel is rendelkeznek. A VII. századi malom még majdhogynem eredeti állapotban áll, míg egykori várának csupán lepusztult maradványai tekinthetőek meg.
  • A híres matematikus tiszteletére itt található a Bólyai-kiállítás.
  • Bólyai emléktábla a római katolikus plébánia falán.
  • Gótikus és reneszánsz részletekre bukkantak az  evangélikus templom renoválásakor.
  • A településen mind római , mind pedig ortodox templom is található.

Itt született. . .

a XVIII. században a híres matematikus, Bolyai Farkas.