Deréte

ismertető


Megye: Kolozs megye.
Erdély régió.

Deréte a főút közelében Magyargyerőmonostoron található. A Kolozs megyei falu közelében található Körösfő.

Elnevezése

Az első írásos forrás, mely említi a XIII. századból származik és Dereg néven ír róla. Az idők során viszont több névalakja is ismert: Derekce,   Dereth,   Derethe,   Dereteh, Derite, Deritse, Drettye, Deretye,   Drettye .

Története röviden

A települést említő források arról tudósítanak, hogy már az 1400-as években plébánia van itt, amely püspöki tizedet fizet. Az eredetileg görög katolikus lakosságra hat a reformáció, többségük az új hitre át is tér. Az 1900-as években református anyaegyház. Lakosságát tekintve etnikailag egyre inkább heterogénebb, hiszen a románság mellett már magyarok is élnek itt, akik szintén reformátusok.
A településen található, 1400-as években keletkezhetett román stílusú templomot a XIX. században bontották le.

Deréte egésze 1920-ig , a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig volt a Bánffyhunyadi járás része Kolozs megyében.

A második világháború utáni időszakban keletkezett statisztikák már azt mutatják, hogy magyar nemzetiségű nem él itt.