Déva

ismertető


Megye: Hunyad megye.
Erdély régió.

Déva Hunyad megyei falu, melyhez közigazgatásilag az alábbi települések tartoznak: Árki, Csernakeresztúr és Marosnémeti.
Vajdahunyad innen csupán 22 kilométerre van.
Érdemes megjegyezni a falu kapcsán, hogy 1920-ig Hunyad vármegye, ma Hunyad megye székhelye volt.

Elnevezése. . .

minden bizonnyal egy tradicionális magyar személynévből, a Geuból ered. Megint mások úgy vélik a névalak szláv eredetű szó. A szláv deva magyarra fordítva annyit tesz: lány.
Egy hagyomány kapcsolódik ehhez: az itteni várak bevehetetlenségét azzal kívánták biztosítani, hogy építésükkör lányokat falaztak be.

Története röviden


Déva vára már a dák és a római  időkben is állhatott 371 méteres magasságban. Az 1241-1242-es tatárjárást követően IV. Béla építtette újjá.
Az első írásos források a XIII. század második felétől említik. Ebben a században egy fontos történelmi esemény történt itt: Csák Péter  vereséget mért Kán László erdélyi vajda seregére.

A XIV. századtól alvajdai székhely.
A XVI. században Enyingi Török János honvég, hunyadi főispán itt aratott fényes győzelmet a török Kászim pasa előhada ellen. Az itteni várban raboskodott és halt meg Erdély első unitárius püspöke, Dávid Ferenc, bár a török közvetlen ostromgyűrűbe nem vette.

Basta itt tervezte az ország főurainak mészárlását. A XVII. században török kézre került, de Csáky András visszaszerezte rövidesen. Miután a kurucok vették be, Csáky ellentámadásba lendült, és tőlük is visszafoglalta. A a Horea féle erdélyi parasztfelkelés elfogott résztvevőit itt mészárolták le.
I . Ferenc személyesen látogatott ide a XIX. században és észlelve az itteni állapotokat azonnali felújítást rendelt el.
1949-ben a román felkelők majdnem legyőzték a Kemény Farkas vezette sereget, de Bethlen megérkezése után sikeresen kiszabadultak. A honvéd sereg tehát sikeresen megőrizte, de pár hónap múlva felrobbant.
Bem és Guyon Richárd megmaradt honvédei itt kapituláltak augusztus 18-án. Ezt követően székely telepesek költöztek be.


Az 1910-es összeírások alapján a lakosság nagy része magyar, jelentős román és német kisebbséggel.
Ez az arány lényegesen módosult 2002-re, hiszen a románság száma lett a domináns, bár továbbra is élt itt jelentős magyar, cigány és egyéb nemzetiségű is.

Látnivalói

  • Déva várának maradványai.
  • A XVII. században Bethlen Gábor alakíttatta át a várhegy alatt található kastélyt, mely ma múzeumként funkcionál és a Magna Curia nevet viseli.

Déva híres emberei:

  1. Déván születtek:

  • "a magyar Luther"-nek nevezett Dévai Bíró Mátyás itt született.
  • Szintén itt született Zoltán Károly történetíró a XVIII. században.  
  • Salamon Ferenc történész
  • Ponori Thewrewk József író régész
  • a híres festőművész Szamossy Elek
  1. Böjte Csaba volt az, aki a dévai gyermekmentő szervezetet megalapította. Róla nevezték el az alapítványt.