Erdőfalva

ismertető


Megye: Kolozs megye.
Erdély régió.

Erdőfalva Magyargyerőmonostor közelében található falu. A Kolozs megyei település közigazgatásilag és területileg is egységet képez Magyargyerőmonostorral.

Nevének említése

Az első írásos forrás, mely említi, a XIX. századból származik. Ebben a forrásban még Erdőfalvaként olvashatunk róla, de az idők során több névalakja is ismert: Argyova, Argyova. A románság által használt névalak formailag egy szláv szóhoz kapcsolható. .


Története röviden

A király által adományban részesített Mikola nemzettség a püspöki Gyalu vára körüli területek nagyhatalmú birtokosai voltak. Ennek a családnak a fennhatósága alatt állt a település is.

1850-es összeírások arról számolnak be, hogy az itt élő lakosság túlnyomó többsége román nemzetiségű.

Erdőfalva egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig képezte a Bánffyhunyadi járás részét Kolozs megyében.

1992-es népszámlálási adatok szerint a lakosság száma drasztikusan lecsökkent, de homogén etnikailag, hiszen nagyrészt továbbra is románok lakják. Felekezeti szempontból az itt élők a második világháború után tértek át a görög katolikus hitről az ortodox hitre.