Erked

ismertető


Megye: Maros megye.
Erdély régió.

Erked az Erked-patak mellett található Maros megyei falu. Nem messze van innen Segesvár.   

Története röviden


Az első írásos forrás, mely konkrét említést tesz a településről, a XIII. századból származik. Ebben a forrásban még Erkudként olvashatunk róla. A szász lakosság az 1200-as években templomot épített, melyet erődítettek is. Körülvették kettősfalú erődrendszerrel.

Az 1910-es összeírások alapján a lakosság nagy része németajkú. Nem elhanyagolható viszont a román , a cigány és a magyar kisebbség aránya sem.
A település egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig képezte a Székelykeresztúri járás részét Udvarhely vármegyében.
A második világháború idején a fenyegetettség miatt a szász lakosság elhagyta korábbi lakhelyét és a területet is. Ezt hűen tükrözik a később keletkezett statisztikák is.
1992-ben a lakosság nagy része már román nemzetiségű, de él itt magyar, cigány és maradt itt csekély számú szász is.

Érdemes megjegyezni, hogy toronyórája európaszerte egyedi.