Érolaszi

ismertető


Megye: Bihar megye.
Erdély régió.

Érolaszi a Nagyvárad-Szilágysomlyó közötti vasútvonal közelében, az érmelléki hegyek síkján fekvő település, mely Bihar megyében található. Bár területileg különálló, közigazgatásilag mégis a tőle nem messze található Székelyhíd része.

Elnevezése

Az első írásos források, melyek említést tesznek róla, a 13. század végéről származnak. Ezen forrásokban még Engolazi és villa Olozi- ként olvashatunk róla. Az idők során többféle névalakja ismert: Sváb-Olaszi, Váradolaszi.

A 14. században Érolaszi Cyne Péter birtokában állt, aki az akkor uralkodó királytól, Károly Róberttől komoly privilégiumot kapott: a vámszedő jogot, de ezt az idők folyamán a falu elveszítette.

Lakossága 

A település története hosszú időkre nyúlik vissza és a hitélet élénkségét mutatja az a tény, hogy a falu szerepelt a pápai tizedjegyzéken, ugyanis az egyház számára szedett adó kiemelkedően magas volt itt. A török terjeszkedés idején komoly veszteség érte a falut mind gazdaságilag, mint a lakosság számát tekintve. A falu fokozatosan elnéptelenedett és csak a 19. században települt be lakosokkal.
Az 1910-es népszámlálási adatok szerint a lakosság nagy része magyar, de húsz évvel később keletkezett források már csak 717, 1980-as források pedig 675 itt élő emberről számolnak be. Drasztikusan lecsökkent a lakosság száma; hiszen 1992-re már csak 574 embert számláltak a számlálóbiztosok a településen.