Felsőfüld

ismertető


Megye: Szilágy megye.
Erdély régió.

Felsőfüld Bánffyhunyad és Váralmás között, az Almás elnevezésű medencében elhelyezkedő falu Szilágy megyében.  

Elnevezése


Az első írásos források Sibófalvaként írnak róla, de az idők soráb többféle elnevezése is ismert : Sibófalva, Fildu-gyin-szusz, Felső-Füld, Felső-Fűld, Fildu-gyin-szusz,   Fildul de sus.

Lakossága


Az 1880-as összeírások szerint a faluban egyetlen magyar nemzetiségű sem él, de a 20. század második felében keletkezett adatok alapján már kb. 10 magyar él itt. Az 1992-es népszámlálási adatok szerint a lakosság nagy része román, de jelentős a cigányság száma is.

Felekezeti hovatartozásukat tekintve a lakosság nagy része ortodox, de izraeliták, római katolikusok, görög katolikusok is élnek itt.

Története röviden


Az 1600-as évektől érkeznek meg erre a területre azon nemzetiség tagjai, mely  nemzetiséghez napjainkban a lakosság nagy része tartozik: a románság. Ezt támasztja alá egy 15. századi írásos forrás, mely a településről, mint  "Tres pos volahales Harumfyld ír. Továbbá megtalálható azon listán, melyen a juhötveneddel adózó települések.

A 15. században a Bánffy család tulajdonába kerül Luxemburgi Zsigmond adományaként. A trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig Felsőfüld a Bánffyhunyadi járás része és kalotaszeg egyik legjelentősebb birtoka Kolozs megyében.

A falu egyik legnevezetesebb látnivalója


az a 18. századi görög katolikus fatemplom, aminek a hajótetőszerkezet és szentély-tetőszerkezete nem különül el. A templom sisakja rendkívül magas.
A falu ortodox temploma pedig a 20. században épült.