Fogaras

ismertető


Megye: Brassó megye.
Erdély régió.

Az egykori Fogaras vármegye névadója és székhelye Fogaras város az Olt bal partján található Brassótól csupán 44 km-re Romániában, Brassó megyében.

Nevére vonatkozóan. . .


kétféle elképzelés is napvilágot látott:

Egyesek szerint egy magyar főnévből ered /fogor, melynek jelentése fogolymadár/ ami fogolymadárból gazdag vidékre utal.

Mások szerint viszont a besenyő szókapcsolatból : "Fagar šu"-ból eredeztethető a név, melynek jelentése : kőrisfás víz, ezzel mintegy utalva arra, hogy a Fogaras folyótól származik az elnevezés.
Ez a teória napjainkban szélesebb körben elfogadott.

Története röviden:

Az 1241-42 es tatárjárás egyik legdrasztikusabb következménye: a falu magyar lakosságának teljes pusztulása. A 13. századtól felfoghatatlan emberveszteség problematikájára megoldást jelentett, hogy városesek érkeztek a magyarság helyére. Az első írásos forrásokban még Fogorosként emlegetik. A 14. században megépített vár Apor László nevéhez fűződik, ami aztán a havasalföldi fejedelem fennhatósága alatt állt egészen 1464-ig. Ekkor ugyanis Hunyadi Mátyás szerezte meg. Ez a hódítás azonban nem bizonyult véglegesnek, mivel 1599-ben ismét havasalföld tulajdonában állt. Vitéz Mihály meghódította, majd hitvesének adta. A vár számos történemi esemény maradványát őrzi. A 17. századi török offenzívának képtelen volt ellenállni, a későbbiekben azonban a kurucok számára bevehetetlen volt, a hosszas ostrom ellenére sem tudták elfoglalni.


A lakosság összetétele:
Az 1910-es adatok szerint a lakosság tulnyomórészt magyar, de jelentős  románok és németek száma is.   Ezek az arányok a 2002-es népszámlálási adatok szerint teljesen megváltoztak: legnagyobb számban itt élő nemzetiségek a románok. Őket követi a magyarság, a cigányság és a csekély létszámmal jelenlévő németek.

Látnivalók:

  • A történelem viharait átvészelve a vár napjainkban is megtekinthető.
  • A 18. -században Árva Bethlen Kata által építtetett református templom. Érdekesség, hogy építtetőjének sírja a vár előtt található.

Fogaras városához köthető kiemelkedő személyek:

  • Babits Mihály költő itt tanított.
  • Fogarason született Ajtai Andor színművész, akinek kiemelkedő munkásságát Kossuth díjjal is jutalmazták.
  • Szintén a város szülöttje Egyed István geofizikus, aki a Magyar Tudományos Akadémia tagja.
  • Fogarason veszítette életét I. Rákóczi György fia, a székely generális Rákóczi Zsigmond és I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem is.